سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
مقصود فرمانبرداری از خدا و شناخت امام است . [امام صادق علیه السلام می فرماید]
 
دوشنبه 93 بهمن 20 , ساعت 10:39 عصر

    101- قارعه:

در امان ماندن از دجال و آتش جهنم سنگین گشتن ترازوی احسان گشوده شدن در رحمت فزونی رزق-اآسان گشتن کار برای انسان محروم نیکو گشتن تجارت


102- تکاثر:

رفع عذاب قبر مقرر داشتن صواب صد شهید ایستادن چهل ردیف فرشته در نماز با وی رفع بازخواست بخشوده شدن گناهان در پناه خدا بودن


 

103- عصر:

برانگیخته شدن با چهره خندان و درخشان در قیامت-اعطای حسنات عاقبت به خیر شدن از جمله پیروان حق و حقیقت شدن حافظ اشیائ مدفون


104- همزه:

دفع فقر فزونی رزق-دفع مرگ بد اعطای پاداش-درمان درد چشم


105- فیل:

شهادت دشت ها بیابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قیامت بازخواست نشدن در قیامت درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنیا- توان اینکه هدفش را خورد سازد به لرزه افتادن لشکر دشمن قلب را قوت می دهد


106- قریش:

سوار بر مرکب بهشتی برانگیخته شدن اغطای پاداشی چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام


107- ماعون :

همانند کسی شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قیامت بخشوده شدن گناهان محافظت


108- کوثر:

از حوض کوثر سیراب شدن هم صحبتی با رسول خدا اعطای پاداش دیدن پیامبر در خواب


109- کافرون:

رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن از شرک مبّرا شدن بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش سعادتمند شدن شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن دور ماندن از گزند شیطان در امان ماندن از وحشت قیامت حفظ در هنگام در خواب بر اورده شدن حاجات


110- نصر:

پیروز شدن بر تمام دشمنان بر انگیخته شدن با کتاب ناطق پناه از گرمای دوزخ و آتش جهنم -به بهشت رفتن گشوده شدن درهای خیر و برکت در دنیا-استجابت حاجات ثواب کسی که در رکاب پیامبر ودر فتح مکّه بوده پذیرفته شدن نماز در درگاه الهی


111- لهب(مسد):

تنفر از ابو لهب تسکین درد شکم در پناه خدا بودن


112- اخلاص (توحید):

بخشوده شدن گناهان پنجاه سال اعطای خیر در دنیا و آخرت - بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش پس از مرگ فرشتگان و جبرئیل بر بدن او نماز می خوانند-در امان بودن از بدیهای مردم-رفع بیماری شر و زور پذیرفته شدن توبه حفاظت از او گناه نکردن همچون تلاوت یک سوم قرآن و تورات وانجیل و زبور بودن در امان بودن مال و ثروت دور شدن فقر از خانه تلاوت آن مانند تلاوت تمام قرآن است نجات از عذاب دوزخ خدا دوستار او خواهد بود حافظ در برابر هر آفت و بلا بودن تسکین درد شکم اعطای پاداش پیروزی بر دشمنان


113- فلق:

در امان بودن از درد و بیماری در امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ پاداش همچون کسی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا- رسیدن به پاداش بزرگ همانند کسی که در مکه روزه گرفته بودن


114- ناس:

در امان بودن از درد بیماری - امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و معده در امان و حفظ خدا بودن در امان بودن از گزند جنیان و وسوسه پذیرفته شدن نماز


دوشنبه 93 بهمن 20 , ساعت 10:38 عصر

    82- انفطار :

 ازبین رفتن حجاب میان او وخدا وند در روز قیامت مستور ماندن دشتی ها درقیامت مانع رسوایی در قیامت آزاد شدن اسیر اصلاح شدن امر انسان در قیامت بخشوده شدن گناهان فزونی نور دیدگان درمان چشم درد و تاری


83- مطففین :

 در امان ماندن از آتش جهنم نو شیدن از شراب گواری بهشتی مصون ماندن انبار از آفت ها در امان ماندن شی از گزند حشرات


84- انشقاق:

از بین رفتن حجاب میان او و خداوند - درامان ماندن از گرفتن نامه ی عمل از پشت سر آسان شدن زایمان- درامان ماندن خانه وحیواناتاز گزندحشرات


85- بروج :

 در محشر همراه پیامبر و صالحان بودن اعطای حسنات نجات یافتن از گرفتاری پاداش بزرگ در امان ماندن از ترس - گرفتن از شیر آسان شدن بر کودک در پناه خداوند بودن


86- طارق :

 مقام والا نزد خدا داشتن در بهشت همنشین مومنین بودن اعطای حسنات محافظت اشیاء- چرکی نشدن زخم شفایافتن


87- اعلی:

 وارد شدن به بهشت از در دلخواه - فضیلت خواندن مصحف مو سی و ابراهیم علیه السلام را یافتن دادن پاداش به او تسکین درد گوش رفع بواسیر تسکین درد شفای شکستگی


88- غاشیه :

مشمول رحمت خدا واقع شدن- موصون ماندن از عذاب جهنم محاسبه اسان آرام شدن گریه نوزاد آرام شدن حیوان سرکش رفع بیماری دندان درد صحت و سلامت در غذا


89- فجر:

در قیامت همراه امام حسین بودن بخشوده شدن گناهان اعطای حسنات فرزند پسر قرار دادن نور در قیامت در امان ماندن از گزند هر چیز


90- بلد:

مشهور شدن به نیکوکاری در دنیا یافتن مقام بالا نزد خدا همنشینی پیامبران و شهیدان در قیامت در امان ماندن از خشم خدا در امان ماندن کودک از بیماری در امان ماندن از گردنه کوود-در امان بودن گریه کودک دفع درد بینی در کودک


91- شمس:

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن موفق گشتن عزیز شدن نزد مردم افزایش رزق آرام گرفتن لرز بدن


92- لیل:

 :شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن اعطای نعمت از جانب خدا حل مشکلات خوش خوابیدن فضیلت تلاوت ربع قرآن پذیرفته شدن نماز نزد خدا اجابت حاجات خواب خوب دیدن بهبود یافتن صرع و بیهو شی


93- ضحی :

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن شفاعت حضرت محمد اعطای حسنات بازگشت گمشده حفاظت شیئ مخفی


94- انشراح :

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن اعطای یقین و سلامتی درمان سینه درد درمان بند آمدن ادرار رفع بیماری قلب درد شفای زکام و سرماخوردگی


95- تین :

 رسیدن به بهشت رسیدن به پاداش بسیار رفع ضرر غذا


96- علق :

 شهید از دنیا رفتن همانند کسی است که در رکاب پیامبر جنگیده پاداش تلاوت یک جزئ از قرآن در امان ماندن از غرق شدن در امان ماندن انبار از آفت دزد دفع بلاهای سفر


97- قدر :

گوئی در راه خدا جهاد کردن بخشوده شدن گناهان پداشی همچو یک ماه روزه گرفتن در رمضان در امان ماندن انبار از آفت و دزد همنشینی با بهترین مخلوقات در قیامت درمان لرزه های اعضای بدن در پناه خداوند بودن- حفظ اموال افزایش برکت انبار غقله


98- بینه :

بیزاری از مشرکان پیوستن به دین محمد در زمره مومنان برانگیخته شدن اسان شدن محاسبه در روز قیامت قیامت درمان لقوه رسوا شدن دزد درمان یرقان درمان آب مروارید و پیسی-رفع هر نوع آماس سود بخشیدن به زن باردار


99- زلزال:

رفع زلزله نمردن با بلایای دنیایی خارج شدن اسان روح از بدن رسیدن به منزلگه بهشتی همراهی فرشتگان رسیدن به پاداش تلاوت ربع قرآن رسوا کردن دزد رهایی از ترس دفع لرزش بدن


100- عادیات :

مبعوث و همنشین شدن همراه حضرت علی-رسیدن به پاداش تلاوت کل قرآن ادای سریع قرض رفع بیماری ترس و تشنگی


دوشنبه 93 بهمن 20 , ساعت 10:37 عصر

    61- صف :

قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران همنشینی حضرت عیسی علیه السلام - امنیت در سفرها


62- جمعه :

پا داش بهشت - اعطای حسنات رفع هراس بخشودگی گناهان رهایی از وسوسه های شیطان

از حضرت صادق علیه السلام منقولست که واجبست بر هر مومن هر گاه شیعه ما باشد که بخواند در نماز شب سوره جمعه و در نماز ظهر آن جمعه و منافقین را و هرگاه این را به عمل آورد چنان است که گویا عمل رسول خدا صلی الله را بجا آورده است و ثواب و جزای او بر خداوند بهشت است .


63- منافقون :

 رفتن به بهشت رفع بیماری نفاق و شک درمان دمل رفع دردهای درونی شفای بیمار درمان چشم درد


64- تغابن:

شفاعت شدن به بهشت رفتن همجواری پیامبر درک ظهور حضرت قا ِِیم علیه السلام رفع مرگ ناگهانی رفع شر حاکم


65- طلاق:

رفع آ تش دوزخ رسیدن به تو به ی نصوح ایجاد فتنه در محل دشمن


66- تحریم :

 نصیب شدن توبه نصوح شفای گزیده شده درمان صرع دفع لرزش- درمان بی خوابی رفع بی پولی و قرض


67- ملک (تبارک ) :

 مصون بودن در روز قیامت رفع عذاب قبر پاداشی همچون پاداش شب قدر مونس قبر شفاعت شدن رفع گرفتاری روح مردگان

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که هر که بخواند سوره الملک را در مکتوبه پیش از آن که بخواهد پیوسته اندر امان خدایتعالی خواهد بود تا داخل صبح شود و در امان خدای خواهد بود روز قیامت تا داخل بهشت شود قطب راوندی از بن عباس نقل کرده است که مردی خیمه زد بروی قبری و ندانست که آن قبر است پس خواند این سوره را پس شنید صحیحه زننده را گفت این سوره منجیر است پس این مطلب را بحضرت رسول اکرم عرض کرد آنحضرت فرمود آن سوره نجات  دهنده است از عذاب قبر


68- قلم :

رفع فقر دفع عذاب قبر رسیدن به ثواب اصحا ب کهف رفع دندان درد آسانی محاسبه درروز قیامت حفظ جنین هوش و حافظه ی کودک


70- معارج:

 رفع بازخواست در روز قیامت هم منزلی با حضرت محمدصل الله علیه و اله وسلم گشایش در کار زندا نی رفع احتلام در خواب


71- نوح علیه السلام :

 قرار گرفتن در منزل پاکان ازدواج با حو ریه های بهشتی اجابت دعا مقدر شدن بهشت


72- جن :

عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون ونیرنگ جنییان - رسیدن به اجر بزرگ فرار جنییان مصون شدن از گزند حاکم رفع گرفتاریهای انسان سهولت مشکلات


73- مزمل :

 زندگی پاک و نیکو در د نیا مرگ راحت و خوب - رسین به اجرآزاد کردن فرد گرفتار- در خواب دیدن پیامبر علیه السلام رفع بیماری سختی های دنیا وآخرت- اعطای حسنات


74- مدثر :

 مقامی نزدیک به مقام پیامبر علیه السلام مصونیت از سختی وستم دنیا اعطای حسنات سعه قلب افتخار حفظ قرآن


75- قیامت :

همراه پیامبر علیه السلام از قبر برانگیخته خواهد شد همراهی پیامبر علیه السلام تا عبور از پل صراط شهادت دادن پیامبر علیه السلام و جبرئیل به ایمان او- نورانیت چهره در روز قیامت فزونی رزق حفظ در برابر حوادث محبوبیت نزد مردم فروتن ساختن قلب پاک دامن کردن انسان از هیچ زور مداری نمی هراسد


76- انسا ن (دهر):

همنشینی با پیا مبر به ازدواج حورالعین در آمدن پاداش بهشت و حریر گرفتن قوی شدن نفس ضعیف تسکین درد قلب تندرستی هر چه بخواهد پاداش گیرد سود بردن بدن نیرومند گشتن جان قوت بخشیدن به اعصاب تسکین نگرانی و اضطراب


77- مرسلات :

میان او و حضرت محمد آشنایی برقرار گردد در زمره کسانی ست که به خداوند شرک نمی ورزند قدرتمند گشتن بر د شمن در محاکمه پیروزی بر دشمن تسکین دل درد


78- نبا ء :

 مشرف شدن به خانه ی خدا محا سبه در روز قیامت به اندا زه ی نوشتن سوره خواهد بود رفتن به بهشت دفع شپش قدرت و هیبت یافتن به خواب نرفتن حفظ در برابر حوادث


79- نازعات :

 سیراب از دنیا رفتن سیراب برانگیخته شدن سیراب وارد بهشت شدن در امان ماندن ا ز عذاب خدا وند نوشیدن شراب گوارای بهشتی در امان ماندن از گزند دشمنان


80- عبس (اعمی):

 قرار گرفتن زیر سا یه ی کرامت الهی دربهشت حفظ از رسوایی درقیامت درمان چشم درد و آب ریزش آن


دوشنبه 93 بهمن 20 , ساعت 10:36 عصر

    51- ذاریات :

سا مان یافتن زندگی ازدیاد روزی روشن شدن قبر اعطای حسنات رفع درد درون سهولت زایمان آسان شدن مرگ


52- طور :

 اعطای خیر و برکت دور شدن از عذاب الهی رسیدن به بهشت ازادی اسیر و زندانی خوشایندی سفر بهبودی عقرب گزیدگی


53- نجم:

زنگی با اوصاف نیک بخشایش گناهان اعطای حسنات شجاعت در برابر زورمندان جلب احترام حاکم شجاعت در برابر شیاطین


54- قمر (اقتربت):

رسیدن به بهشت روسفیدی در قیامت مورد احترام بودن در سفره ها محبوبیت میان مردم سهل شدن امور مشکل


55- الرحمن :

شفاعت کردن در روز قیامت شهید محسوب شدن آسان شدن مشکلات- شفای چشم درد امنیت یافتن - سهل شدن امور مشکل رفع بیماری آفات از خانه


56- واقعه :

 عزت در میان مردم رفع بیماری بدبختی و فقر همنشینی با حضرت علی علیه السلام - نورانیت وجه در هنگام ملاقات خداوند خیر و برکت خانه پیروزی و ثروت و موفقیت- بخشش گناهان سهولت احتضار

نقل است که عثمان بن عفان بعیادت عبدالله بن مسعود رفت در مرضی که با آن فوت شد باو گفت که از چه شکوه داری گفت از گناهان خود گفت چه چیز میل داری گفت رحمت پروردگار خود گفت جهت تو طیب مرا بیمار کرده گفت:امر نکنم که بتو عطیه بدهند گفت در وقتیکه احتیاج داشتم بمن ندادی الحال که مستغیم میدهی گفت آنچه میدهم جهت دختران تو بوده باشد گفت ایشانرا بدان حاجتی نیست جهت اینکه من ایشانرا امر کردم بخواندن سوره واقعه و من شنیدم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که میفرمود هر که بخواند ای سوره را در هر شب نمیمیرد باو پریشانی هرگز و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که هر که بخواند ین سوره را هر شب پیش از آنکه بخوابد ملاقات کند خدای عزوجل را در حالتی که روی آن شخص چون ماه باشد در وقت تمامی آن و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که هر که مشتاق باشد به بهشت و به وصف بهشت این سوره را بخواند .


57- حدید :

عدم عذاب در دنیا رفع بلایا درکظهور حضرت قا ئم علیه السلام نعمت بهشت آزادی زندانی مصونیت در جنگ التیام درد


58- مجادله:

تسکین درد حفظ د فینه آرامش بیمار مصونیت از حوادث ناگوار- رفع آفات از حبوبات


59- حشر:

 درود فرستادن کا ینات به او- در حکم شهید قرار گرفتن مصون شدن از بلایا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقویت حا فظه


60- ممتحنه:

دفع فقر نورانیت دیدگان رفع جنون درود فرشتگان در حکم شهید قرار گرفتن شفاعت شدن درمان بیماری طحال آسودگی در زندگی


دوشنبه 93 بهمن 20 , ساعت 10:35 عصر

    41- فصلت (حم سجده):

نورا نیت در روز قیامت قیامت سعا دت در زندگی دنیوی اعطای حسنات درمان درد قلب- درمان چشم درد


42- شوری (حمعسق):

 نورانیت در روز قیامت ورود به بهشت رفع چشم درد درود فرشتگا ن بر او در امان بودن از گزند مردم رفع خطرات سفر


43- زحزف:

 مصون بودن از گزند حیوانات زمین وفشار قبر ورود به بهشت عدم احتیاج به دارو رفع مرض صرع


44- دخان:

سهولت محاسبه در روز قیامت پاداش ازاد کردن صد هزار فرد گرفتار- بخشیدن گناهان رهایی از نیرنگ شیطان خوابهای نیکو دید ن رفع بیماری سر درد ازدیاد ثروت رونق تجارت رهایی ازگزند حاکم محبوبیت نزد مردم رفع بیماری یبوست


45- جاثیه:

ندیدن آتش جهنم ونشنید ن صدا وصیحه ی ان- همراهی حضرت محمد ازبین رفتن ترس و وحشت در روز قیامت پوشیده شدن زشتیها در امان ماندن از قدرت زورمندان محترم شدن نزد مردم در امان ماندن از فتنه گران نگهدار کودک خواهد بود


46- احقاف :

 در دنیا دچار وحشت نشدن -در امان ماندن روز قیامت به تعداد انسانهای زمین ده حسنه نوشته وده گناه بخشوده وده مرتبه بر مقام او افزوده میشود جسمی قوی یافتن سالم ماندن در برابر بیماری های کودکانه ارامش یافتن از زمان کودکی محبوب شدن نزد مردم شنیده ها را درک کردن تسکین و درمان بیماری ها


47- محّمد صلّی الله علیه وآله وسلم :

 هرگز مشرک نگردد شک به دین راه نیابد فقیر نشدن نترسیدن از حاکم مصون ماندن از شک در دین تا هنگام مرگ هزار فرشته در قبرش نماز می خوانند همراهی فرشتگان در پناه خداوند و پیامبر قرار گرفتن پس از برانگیخته شدن صورت پیامبر را دیدن سیراب شدن از نهرهای بهشتی مصون ماندن از امور ناپسند و بیماری ها دوری جنیان از وی


48- فتح:

 بیمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک- ورود به بهشت مصون ماندن ازدزدان پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم تویت حافظه کسب خیرو برکت رفع بیماری هراس در امان ماندن از غرق شدن


49- حجرات:

در شمار زایران پیامبر اکرم قرار گرفتن اعطای حسنات در امان بودن از وحشت جنگ باز شدن درهای خیر و برکت پیروزی در جنگها خروج شیطان از بدن - مصون ماندن از ترس فزونی یافتن شیر مادر


50- ق:

ازدیاد روزی مثبت شدن نامه ی اعمال سهولت مرگ درمان صرع ازدیاد شیر مادر


دوشنبه 93 بهمن 20 , ساعت 10:32 عصر

    21- انبیا:

دیدن عجایب در خواب رفع بی خوابی


22- حج:

تشرف به مکه اهدای حسنات سقوط حاکم ستمگر


23- مومنون:

عاقبت به خیر شدن به بهشت رفتن تنفر از شراب


24- نور:

بیمه شدن جان و دارایی و زنان آمریزیده شدن-اعطای حسنات-


25- فرقان:

 رهایی ازعذاب دوزخ محاسبه نشدن رفتن به بهشت مردن حیوان مورد نظر عدم اتمام معاملات


26- شعرا:

اولیای خداوند شدن دچار مشکل نشدن رفتن به بهشت اعطای حسنات خواننده ی کتب الهی شدن شفا از بیماریها دستیابی به گنج در امان ماندن از درد آتش و سیل سخت آمدن طلاق بر زن


27- نمل:

اعطای حسنات در امان ماندن خانه از مار و حیوانات موذی


28- قصص:

اعطای حسنات-شهادت به راستگویی- رفع درد ها وبیماری ها رفع شکم درد ودرد طهال وکبد


29- عنکبوت :

رفع گناهان اعطای حسنات-رفع بیماری ها ودردها شادابی قلب خوش خوابیدن


30- روم:

اعطای حسنات یافتن گمشده بیمار کردن دشمن


31- لقمان :

حفاظت از شیطان همنشینی با لقمان در قیامت اعطای حسنات رفع بیماری ها ودردها قطع خونریزی بدن رفع بیماری درد ورنج


32- سجده:

داده شدن ناممه عمل به دست راست عدم بازخواست در روز قیامت همنشینی با پیامبر و خاندانش در روز قیامت ثواب راز ونیاز شب قدر رفع بیماری تب درمان سر درد ودرد مفاصل درمان تب سه روزه


33- احزاب:

قرار گرفتن کنار پیامبر وهمسرانش در روز قیامت درامان بودن قبر افزایش خواستگاران


34- سباء:

حفاظت شب تا صبح توسط خداوند کسب خیرات در دنیا وآخرت داشتن همنشین سالم در روز قیامت دور شدن حیوانات و حشرات بری شدن از ترس


35- فاطر:

ورود به بهشت منکوب کردن مخالفین رفع بیماری سردرد جلوگیری از تخریب هنگام زلزله


36- یاسین:

افزایش رزق وروزی حفاظت شدن در برابر خطرات وشیطان وافت ها - ورود به بهشت غسل به دستان فرشتگان مصونیت از فشار قبر-نورانیت- همراهی فرشتگان در پل صراط مقام بالا نزد خداوند ایستادن درکنار پیامبران شفاعت شدن بازخواست نشد ن- همنشینی با پیامبر(ص)-اعطای حسنات مصون بودن در برابر فقر وبدهی و ویرانی و بلا وجنون وجزام و وسواس و...-تخفیف وحشت قبر آمرزش وخشنودی خداوند ثواب دوازده بار تلاوت قرآن تقویت حافظه-پیروزی در مناظرات مصونیت در برابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون وحشرات ازدیاد شیر در زنان


37- صافات :

تسهیل مرگ مصون بودن در برابر آفات و بلایا ازدیاد رزق حفاظت از گزند شیطان مبعوث شدن با شهیدان اعطای حسنات دیدن جنیان و عدم آسیب آنان آرامش از اضطراب


38- ص:

اعطای خیرات در دنیا و آخرت ورود به بهشت جلوگیری از گناهان صغیره و کبیره آشکار کردن معایب حاکم یا قاضی-


39- زمر:

شرف و بزرگی در دنیا و آخرت مورد احترام واقع شدن حرمت آتش دوزخ بر او- ورودبه بهشت کسب سلام پیامبران و صدیقان آمرزیده شدن مورد ثنا و تشکر واقع شدن


40- مومن (غافر):

 بخشایش گناهان کسب تقوا خیردر اخرت خرم شدن باغ- خیر وبرکت مغازه شفای مالیخولیا درمان دمل رفع بیماری وحشت زدگی التیام دل درد درمان بی هوشی وغش درمان دردطحال-


دوشنبه 93 بهمن 20 , ساعت 10:30 عصر

خواص سوره های قرآن به اجمال:

    1-     فاتحه :

مال وثروت - زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کلید بهبودی-برآورده شدن حاجات- درمان بیماری ها رهایی از عزاب فرشتگان نوزده گانه- بخشش گناهان راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط بخشایش گناهان پدر ومادر


3- آل عمران:

 درود فرشتگان رفع آتش دوزخ پر بار شدن درخت سهولت زایمان رفع دیون آسان شدن مشکلات ازدیاد روزی


4- نساء :

پاداش الهی حکم صدقه رهایی از فشار قبر


5- مائده :

استقامت در توحیداعطای حسنات بخشش گناهان


6- انعام :

 رفع بیماری ستایش فرشتگان تا روز قیامت استجابت حا جات نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او رفع ما لیخولیا دفع بلایا


7- اعراف :

رفع بازخواست روز قیامت همنشینی با حضرت آدم مقابله با درندگان و دشمنان


8- انفال :

محافظت از نفاق افتخار شیعه شرمندگی دشمنان شفاعت پیامبر در روز قیامت محافظت در برابر تعدی پیروزی در جنگ ها - درود فرشتگان بخشندگی گناهان ارتقای مقام


9- توبه :

جلوگیری از نفاق محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش اعطای حسنات رفع جهل تقرب به خدا رفع پیری آشکار شدن عیوب - اعطراف دزد


11- هود علیه السلام :

اعطای حسنات رستگاری روز قیامت بر انگیخته شدن در گروه پیامبران بخشوده شدن گتاهان استعانات از خداوند پیروزی بر دشمنان بیمناک شدن دشمنان از او مقام شهید یافتن در روز قیامت


12- یوسف علیه السلام  :

چهره زیبا یافتن رفع هراس صالح شدن –  آسان شدن سختی مرگ

مقاوم شدن در برابر چشم زخم
یافتن قدرت و مکنت برآورده شدن حاجات


13- رعد:

رهایی ازصاعقه ورود به بهشت شفیع شدن برای خانواده کمک به انقلاب علیه ظالمان اعطای حسنات استقامت در روز قیامت


14- ابراهیم علیه السلام :

 رفع فقر وجنون ومصیبت جلوگیری از گریه و وحشت کودک گرفته شدن ازشیر مادر اعطای حسنات رفع ناراحتی کودکا ن


15- حجر:

 اعطای حسنات- رفع فقر و جنون ومصیبت ازدیاد شیر زنان ازدیاد رزق حسن خرید و فروش


16- نحل:

عدم پرداخت تاوان رفع هفتاد نوع بلا-استقرار در بهشت ثمره دادن درختان منغرض نمودن دشمنان عدم بازخواست در روز قیامت


17- اسراء (بنی اسرائیل):

شاهد ظهور حضرت قاِِِئم شدن خطا نرفتن تیر به سخن امدن کودک قابل فهم شدن سختیها


18- کهف:

بیدار شدن به موقع از خواب شهید از دنیا رفتن بخشوده شدن گناهان نورانی شدن رفع تنگ دستی امان یافتن از آزار-دور شدن آفات در امان ماندن از فتنه دجا ل-قرار گرفتن در بهشت کفاره شدن بر گناهان


19- مریم:

به دست آوردن ثروت و فرزند اصحاب عیسی شدن در قیامت شوکت سلیمان یافتن درقیامت اعطا حسنات-خواب های خوش دیدن جلوگیری از دستبرد دزدان-رفع ترس-خیر و برکت درخانه دور شدن حوادث ناگوار از خانه


20- طه:

پاداش در آن دنیا ثواب مهاجرین وانصار را یافتن شنیدن پاسخ مثبت در خواستگاری-ایجاد صلح حفاظت در مقابل زورمداران اجابت خاسته ها-خواستگار یافتن دختر آسان شدن ازدواج

 


چهارشنبه 93 آذر 5 , ساعت 10:16 عصر

صلوات

مردی به خدمت سلطان محمود سبکتکین رفت و گفت: مدتی بود که می خواستم رسول خدا (ص) را در خواب ببینم و غم خود را برای او بازگو کنم که سعادت مساعدت نمود و در شب گذشته به این دولت رسیدم و جمال با کمال آن حضرت را در خواب دیدم و گفتم: یا رسول الله ، هزار درهم قرض دارم و بر ادای آن قادر نیستم
می ترسم  که اجل برسد و آن بدهی در گردن من باقی بماند، آن حضرت فرمود: برو نزد محمود سبکتکین و آن مبلغ را از او بستان عرض کردم : شاید از من باور نکند و نشان طلبد.فرمود : به او بگو به آن نشان که در اول شب ، سی هزار مرتبه بر من صلوات می فرستد و در آخر شب ، سی هزار مرتبه دیگر بر من صلوات می فرستد ؛ سلطان محمود از شنیدن این خواب به گریه آمد و تصدیق کرد و قرض او را ادا کرد و هزار د رهم دیگر به او بخشید ، اطرافیان سلطان تعجب کردند و گفتند: ای سلطان ؛حرفهای این مرد را چگونه تصدیق می کنی و حال آنکه ما در اول شب و آخر شب با تو هستیم و نمی بینیم که به فرستادن صلوات مشغول باشی و اگر کسی در تمام اوقات شبانه روز به فرستادن صلوات مشغول باشد نمی تواند که شصت هزار صلوات بفرستد ...سلطان محمود گفت : من از علما شنیده ام که هر که یک بار این صلوات را بفرستد گویا چنان است که ده هزار مرتبه صلوات فرستاده است و من در اول شب سه مرتبه و در آخر شب نیز سه مرتبه این صلوات را می خوانم . پس این شخص که پیغام آن حضرت راآورده درست و راست می گوید و این گریه ی من از شادی است . این صلوات چنین است

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی سَیِّدِنا نَبیِّنا مُحَمَّدٍ وَ آله

 

مَا اختُلِفَ المَلَوان وَ تَعاقُب العَصران

 

وَ کرَّ الجَدیدان وَ استَقبَلَ الفَرقَدان

 

وَ بَلِّغ رُوحَهُ وَ اَرواحِ اَهلِ بَیتِهِ مِنِّی التَّحیَّه وَالسّلام.

 

 


چهارشنبه 93 آذر 5 , ساعت 10:2 عصر

در روایت از امام صادق(ع) آمده است: «کسی که به قصد زیارت امام حسین(ع) از منزلش خارج شود اگر پیاده باشد، خداوند بابت هر قدمی که برای زیارت اباعبدالله بر می‌دارد، یک حسنه می‌نویسد و یک سیئه از او محو می‌کند. وقتی که به حرم می‌رسد، خداوند او را جزء صالحین برگزیده می‌نویسد. وقتی مناسک او تمام شد، خداوند نام او را جزء فائزین می‌نویسد. وقتی می‌خواهد بازگردد یک فرشت? الهی در مقابل او قرار می‌گیرد و می‌گوید: رسول خدا(ص) به شما سلام می‌رساند، و پیغام می‌دهد (مژده می‌دهد): عملت را از سر بگیر که تمام گناهان گذشته‌ات بخشیده شده است؛ مَنْ‏ خَرَجَ‏ مِنْ‏ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ص، إِنْ کَانَ مَاشِیاً، کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَى عَنْهُ سَیِّئَةً، حَتَّى إِذَا صَارَ فِی الْحَائِرِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُصْلِحِینَ الْمُنْتَجَبِینَ، حَتَّى إِذَا قَضَى مَنَاسِکَهُ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِینَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یُقْرِؤُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ: اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَى»(کامل الزیارات/ص132)  

بر اساس روایت فوق، مژد? رسول الله(ص) به زائرین پیاد? حسین(ع) این است که: «تا امروزِ تو آنچه (گناه) بوده است بخشیده شد، پس برو عملت را از سر بگیر و زندگی تازه‌ای را آغاز کن.» چه کسی به چنین مژده‌ای بی‌نیاز است؟

 

میلیون ها نفر به قصد زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) با پای پیاده به سمت کربلا حرکت میکنند! آیا شما هم علاقه مند هستید که به این سفر ملحق شوید؟

این راهنما را بخوانید تا بدانید که چگونه میتوانید این سفر پیاده از نجف تا کربلا را طی کنید ...

اطلاعات ضروری

میزان مسافت :80 کیلومتر

تعداد ستون ها : 1452 ستون

فاصله بین هر ستون : 50 متر ( 20ستون =1  کیلومتر )

زمان لازم برای پیاده روی : 20 تا 25  ساعت

زمان تخمینی سفر پیاده : 2 تا  3  روز

بهترین زمان شروع سفر: 16 صفر

انتظار می رود در این تاریخ سفر تمام شود: 18 صفر

چه کسانی میتوانند در این سفر حضور یابند؟

همه افراد (مرد، زن، بچه، خانواده ها)

مسیر:

از درب ساعت (باب الساعه)حرم حضرت علی ( علیه السلام )خارج شده و پیاده روی را مستقیم از کنار خیابان امام زین العابدین ( علیه السلام )یا خیابان امام جعفر صادق ( علیه السلام ) شروع کنید. این مسیرها را مستقیم بروید تا به بزرگراه کربلا برسید.

 به سمت چپ رفته، جایی که هزاران نفر بصورت پیاده به سمت کربلا در حال حرکت هستند. به آنها ملحق شوید و بعد حدود 75 کیلومتر در ستون 1452 شما به حرم  حضرت عباس علیه السلام خواهید رسید.

دستورالعمل های پیاده روی:

1 . پیاده روی را از طلوع آفتاب آغاز کرده و در مغرب به طور کامل توقف کنید.

2 . اولین شب را در یکی از موکب ها (کمپ یا حسینیه) در حدود ستون 500 و دومین شب را حدود ستون 1000 بگذرانید.

3 .  مدت طولانی پیاده روی نکنید. هر زمانی لازم بود استراحت کنید.

4 . در زمان نماز مغرب جایی را برای خواب بین صدها موکب (کمپ یا حسینیه) پیداکنید. باوجود تعداد فراوان موکب، به دلیل جمعیت روزافزون زوار، اگر دیر توقف کنید، ممکن است برای محل خواب دچار زحمت شوید. البته برخی که توان دارند و بچه همراه ندارند، شبها که خلوت تر است تا اذان صبح راه می روند و صبح که همه بیدار میشوند، می خوابند.

5 . مراکز افراد گمشده در ستون های 72 ، 335 ، 602 ، 1103 و حرم حضرت عباس(علیه السلام) قرار دارند. هر 3 کیلومتر مرکز گزارش گمشدگان تعبیه شده است.

چه وسایلی همراه داشته باشیم؟

1 . سعی کنید وسایل کم وزنی را با خود حمل کنید. نیازی به همراه داشتن غذا یا آب نیست چون مقدار زیادی غذا و آب در مسیر موجود است.

2 . مقداری داروی اساسی برای 2 یا 3 روز پیاده روی همراه داشته باشید. با اینکه تعدادی کلینیک های کوچک و کمپ های درمانی در طول مسیر وجود دارند.

3 . به جای همراه داشتن کیف دستی یا کیف خرید یک کوله پشتی سبک را به وسایلتان اختصاص بدهید.

4 . برای جلوگیری از سرما خوردگی لباس های مناسب به همراه داشته باشید: جوراب، دستکش،کلاه، پوشش گوش، کاپشن و غیره

5 . کرم مناسب برای تاول و عرق سوز به همراه داشته باشید. البته اگر  میدانید مداوم دچار می شوید.

6 . شما میتوانید یک قرآن، دعا و زیارت جیبی به همراه داشته باشید. البته بهتر است این ها را درموبایل خود داشته باشید تا درحال پیاده روی گوش فرا داده یا بخوانید.

7 . کفش های تازه و بسته بندی را نپوشید. بهتر است یک کفش مناسب و آزاد بپوشید.

8 . پاسپورت و شارژر موبایل را حتما به همراه داشته باشید.

یادداشت های مهم

1 . همه خدمات در طول مسیر مانند اسکان، نوشیدنی ها، غذاها و حتی ماساژ بصورت رایگان ارائه می شود. نیازی به حمل مقدار زیادی پول نیست مگر که بخواهید به موکب ها (کمپ یا حسینیه) کمکی کرده باشید.

2 . سرویس های بهداشتی فراوانی در طول مسیر قرار دارند و همینطور تعدادی از موکب ها نیز سرویس بهداشتی فرنگی دارند.

3 . نیازی نیست نگران به پایان رساندن مسیر باشید. در هر جایی تصور کردید که دیگر توانایی ادامه دادن مسیر را ندارید میتوانید از صدها ون، ماشین و یا اتوبو سهایی که در مسیر هستند برای رسیدن به کربلا استفاده کنید.

4 . به طور متوسط 99 / 99 درصد تمامی زنان و مردان بالای 10 سال بدون هیچ مشکلی در روز سوم مسیر را به پایان می رسانند.

5 . از اینکه نام و آدرس هتل و یا حسینیه محل سکونت خودتان در کربلا را میدانید اطمینان حاصل کنید.

6 . اگر که میخواهید تماس تلفنی داشته باشید بهتر است این کار را قبل از طلوع آفتاب انجام دهید به این خاطر که احتمالا به دلیل ترافیک بالای شبکه در طول روز با مشکل برخواهید خورد.

رهنمودها

1 . کسانی که میخواهند به امام حسین علیه السلام خدمت کنند باید به یادشان باشد که صرفا برای دست یافتن به نزدیکی ومجاورت به خدا این کار را باید انجام دهند.

2 . نمازهای یومیه را سروقت برپا دارید چرا که آن وظیفه اصلی ای بود که امام حسین برای آن شهید شد. همانطور این وظیفه را نسبت به بقیه کارها اولویت دهید.

3 . فضای غم و اندوه زمان اربعین را با خنده و شوخیهای نابجا خراب نکنید.

4 .4 اذکار سبحان الله، لا اله الی الله و الله اکبر را مکررا در زمان پیاده روی تکرار کنید که اینها از بهترین اذکار هستند.« وَتَزَوَّدُوا فَانَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا اولِی الاللْبَابِ » سوره بقره آیه(197). به خواندن قرآن و دعا و مناجا تها نیز مداومت داشته باشید.

5 . از تلف کردن غذاها و نوشیدنی ها بپرهیزید. صاحبان موکب ها باید به این موضوع دقت کنند و همینطور به زائران پیاده احترام بگذارند.

6 . پاکیزه نگه داشتن اماکن مقدس و محلهای عمومی را دقت کنید.

7 . به یاد امام غایب حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) زیارت انجام داده و برای تعجیل در فرج ایشان بسیار دعا بخوانید.

شماره های مهم

اورژانس : 104

افراد گمشده : 07801300561

احکام شرعی : 07814651353

اداره مرکزی : 07801004758

سفرِ کربلا به خصوص اگر با پای پیاده باشد، سفر پاک‌کنند? روح از آلودگی‌هاست، لباسِ عزای ما و لباسِ سیاهی که برای عزای امام حسین(ع) در ایام اربعین می‌پوشیم این را به نوعی لباس احرام برای خود ببینیم. باید این سفر را سفرِ پاکی‌ها ببینیم تا بهر? بیشتری از آن ببریم. اثر امور معنوی بر روح انسان مانند اثر داروها (مثل قرص آنتی‌بیوتیک) بر جسم انسان نیست که اگر اثر آنها را بدانیم یا ندانیم به هر حال اثرِ خود را بر بدن بگذارند، در مورد امور معنوی هرچه معرفت و درکِ بیشتری داشته باشیم اثرِ بیشتری بر روح ما خواهند داشت.


چهارشنبه 93 آذر 5 , ساعت 9:55 عصر

 

این روزها در یک گوشه‌ای از کره خاکی در قسمتی از خاورمیانه هیاهویی است، تنها به وسعت 80 کیلومتر! چنان شوری را به جهان بخشیده است که انسان‌های آزاده را به سوی خود می‌کشاند.

 

پیاده روی اربعین حسینی

 

این روزها در فاصله شهر «نجف تا کربلا» غوغا است، فریاد «لبیک یا حسین» فضای آسمان را عطرآگین کرده است، زمانی به اربعین حسینی باقی نمانده است، مشتاقان ثارالله این مسیر را  به تأسی از بزرگان دینی‌شان با پای پیاده و گاه با پای برهنه طی می‌کنند.

زائران ایرانی پس از زیارت ابوالعجایب امیرالمؤمنین(ع) بیشتر مشتاق مسیر نجف تا کربلا هستند، البته برخی از هیآت هم مسیر بغداد تا کربلا را ترجیح می‌دهند.

 پیاده روی اربعین حسینی

در این 80 کیلومتر عشاقی مشاهده می شود که هر یک به نوبه خود سعی می‌کنند عشق و ارادت خویش را به سالار شهیدان نشان دهند، از کودکان 4 و 5 ساله گرفته که با دستان کوچکشان سنگینی پارچ آب را تحمل می‌کنند و با خواهش و تمنا به زائران آب تعارف می‌کنند که زوار حسینی با دیدن این صحنه‌ها اشک بر گونه‌هایشان جاری می‌شود.

یا پیرمردی با پشتی خمیده آرام آرم قدم بر می‌دارد و با هر قدمی فریاد یا حسین سر می‌دهد، مادرانی که کودکان خردسال خویش را در آغوش گرفته‌اند و خستگی نمی‌شناسند، گویی که در ابتدای مسیر هستند.

  

پیاده روی اربعین حسینی

این مسیر عاشقی معمولا در 3 روز و 2 شب طی می‌شود، بیشتر زوار حرم حسینی پیاده می‌روند، اما برخی از افرادی که توانای پیاده‌روی ندارند، خودروهایی از سوی ارتش عراق تعبیه شده که کار جابجایی این زوار را انجام می‌دهند.

مرسوم است که زوار در قالب گروه‌هایی مسیر پیاده‌روی اربعین را انجام می‌دهند و هر گروه برای خود پرچم مشخصی دارد، اما پیدا کردن پرچم در میان آن همه پرچم کار ساده‌ای نبست.

 پیاده روی اربعین حسینی

برای اینکه زائر بتواند تشخیص دهد که تا رسیدن به کربلا چقدر باقی مانده است، تیرهای برق را از 1 تا 1460 شماره‌گذاری شده‌اند، هر کدام دقیقاً 50 متری با هم فاصله دارند.

 پیاده روی اربعین حسینی

استفاده از کفش‌های راحتی بهترین روش برای پیاده‌روی مطلوب است، البته بیشتر عرب‌ها دمپایی به پا می‌کنند، شاید آن‌ها این روش را بهترین راهکار می‌دانند، استفاده از کوله پشتی هم مناسب‌ترین وسیله برای حمل بار در پیاده روی نجف تا کربلا است که هم بر سرعت زائر می‌افزاید و هم خستگی ناشی از پیاده‌روی را کم می‌کند.

یکی از نکاتی که توجه زائر ایرانی را به خود جلب می‌کند، وسیله حمل بار برخی عرب‌هاست، آن‌ها از جعبه میوه برای حمل بار استفاده می‌کنند، به طوری که یک سر طناب را در آن حلقه می‌کنند و سر دیگر را در دست می‌گیرند که اغلب هم مشاهده می‌شود کودکان خود را در درون آن قرار می‌دهند.

 پیاده روی اربعین حسینی 

شاید در این سفر تنها چیزی که نیاز نباشد، زائر همراه خود نبرد، بردن انواع و اقسام خوردنی و نوشیدنی‌هاست، چرا که با پا گذاشتن در مسیر پیاده‌روی به آسانی به علت آن پی‌ خواهد برد!

چرا که در طول مسیر موکب‌هایی نظیر ایستگاه‌های صلواتی ما در ایران، وجود دارد که در آن انواع پذیرایی صبحانه، ناهار و شام، انواع طعام از ماهی، ساندویچ و میوه‌ها و آشامیدنی‌های مختلف از چای، قهوه، نوشابه گرفته تا ماساژ و درمان پای زائران!

 پیاده روی اربعین حسینی 

کافی است که خدام این موکب‌ها زائری را ببینند که از طعام آن‌ها نخورد یا آبی ننوشد، آن وقت است که اجازه نمی‌‌دهند زائر از آن‌جا بیرون برود! برای همین بیشتر زوار حسینی ترجیح می‌دهند که مقدار کمی از نذری بخورند تا بتوانند به راه خود ادامه دهند.

خدام موکب‌ها چنان به زائر حسین(ع) عشق می‌ورزند که برای خدمت‌رسانی به زوار از یکدیگر سبقت می‌گیرند، حتی گاهی دیده می‌شود مردم روستاهای در کنار مسیر خاک پای زائران را به تبرک می‌برند.

  پیاده روی اربعین حسینی

وضعیت سرویس بهداشتی در حد مطلوبی قرار دارد، با اینکه جمعیت زوار زیاد است، اما خدام به طور مرتب به تمیزی سرویس‌های بهداشتی مبادرت می‌کنند.

زائر در مسیر حرکت به سوی حرم حسینی دغدغه جا و مکان برای استراحت و خوابیدن ندارد، چرا که برخی موکب‌ها برای استقرار زائران تمهیداتی را اندیشیده‌اند، پس نیازی نیست که زائر پتو یا ملحفه‌ای را با خود حمل کند و بر خستگی سفر پیاده‌روی خود بیافزاید.

برای شارژ موبایل و لپ تاپ هم مشکلی در مسیر نیست، چرا که پنل‌های 15 تا 20 تایی در هر یک کلیومتر قرار داده‌اند.

 پیاده روی اربعین حسینی

 زائر در روز سوم هنگامی که خورشید به غروب می‌گراید، گنبد طلایی را از دور مشاهده می‌کند،‌ ناخودآگاه «یا حسین» بر زبانش جاری می‌شود و با چشمانی اشک‌آلود این بار سریع‌تر از قبل قدم بر می‌دارد.

 پیاده روی اربعین حسینی 

آری! همه چیز برای یک پیاده‌روی عاشقانه مهیاست، راهی که می‌تواند تمرین پیاده‌روی‌های ظهور باشد، کافی است همت کنیم و یک «یا حسین» بگوییم، چرا که در آن سوی مسیر، مولایمان حسین(ع) چشم انتظار است . . .

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ